Informacja o zmianie wzorca umowy i regulaminu

Barcin dnia 24 grudzień 2020r.

F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza

Ciężkowo 36

89-200 Szubin

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla umów zawartych przed dniem 21 grudnia 2020 r. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia § 2 ust. 1;

  • zmieniono treść postanowienia § 2 ust. 2;

  • zmieniono treść postanowienia § 2 ust. 3;

  • zmieniono treść postanowienia § 2 ust. 10.

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 24 stycznia 2021 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Uwaga fałszywe konkursy pojawiające się w internecie

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi podszywania się pod naszą firmę i naciągania na nieuzasadnione opłaty informujemy, że nasza firma nie organizuje obecnie żadnych konkursów z losowaniem nagród. Nigdy też nie żąda od klientów podawania swoich danych osobowych za pośrednictwem ankiet czy SMS. Jeśli otrzymaliście państwo podobne wiadomości prosimy o zarchiwizowanie i przesłanie ich treści do nas.

Dokonamy wszelkich starań by znaleźć i ukarać oszustów.

Przykłady:

 

Nasz salon

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza
ul. 4-Stycznia 35
88-190 Barcin
tel.52 383-28-15
kom. +48 601 829 680
e-mail: Napisz do nas

Dotacje Unijne

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.