Projekt nr POIG.08.04.00-04-368/12F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza
informuje, że projekt nr POIG.08.04.00-04-368/12, pt. Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” został zakończony w dniu 30.06.2014r.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została zbudowana nowoczesna sieć radiowa w powiecie inowrocławskim na terenie gminy Pakość oraz Złotniki Kujawskie.

Wybudowana w ramach projektu infrastruktura zapewniła mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu miejscowości:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne
  • Wojdal

możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu na najwyższym poziomie.

Wszystkich mieszkańców tych miejscowości zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE na terenach wykluczenia cyfrowego i dzięki pozyskanym środkom będzie wstanie oferować dostęp do Internetu dla mieszkańców niżej wymienionych miejscowości.

Gmina Pakość:

  • Wojdal

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne

Wszystkich mieszkańców tych miejscowości zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Materiał w przygotowaniu

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Gmina Pakość:

  • Wojdal

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne

Mapa zasięgu

Zobacz, czy jesteś w zasięgu?!

Nasz salon

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza
ul. 4-Stycznia 35
88-190 Barcin
tel.52 383-28-15
kom. +48 601 829 680
e-mail: Napisz do nas

Dotacje Unijne

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.